ZESPOŁY WCZESNEGO WSPOMAGANIA


DRODZY RODZICE


Jeżeli zauważyliście, że Wasze dziecko rozwija się wolniej niż jego rówieśnicy możecie skorzystać z pomocy terapeutycznej w
Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci
w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie

Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.
Terapia jest nieodpłatna.
Zapewniamy dzieciom nie tylko wszechstronny rozwój pod okiem wielu specjalistów, ale także życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, profesjonalizm i zaangażowanie terapeutów.


Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci z:

 • Chorobami przewlekłymi
 • Niepełnosprawnością intelektualną
 • Niepełnosprawnością sprzężoną
 • Zespołem Downa
 • Zaburzeniami mowy
 • Mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Autyzmem
 • Zaburzeniami zachowania
 • Zaburzeniami emocjonalnymi


Do zadań wczesnego wspomagania należy:

 • usprawnianie zaburzonego rozwoju psychofizycznego
 • stymulowanie rozwoju mowy i języka
 • usprawnianie zaburzonych funkcji zmysłów
 • przygotowania do nauki szkolnej
 • obniżenia napięcia emocjonalnego
 • polepszenia relacji rówieśniczych i umiejętności pracy w grupie
 • usprawniania samoobsługi


Zakres wspomagania w stosunku do rodziców dotyczy:

 • Aktywnego zaangażowania w proces usprawniania dziecka zgodnie z zaleceniami
 • Ujednolicania oddziaływań wychowawczych oraz reakcji na konkretne zachowania 

Zajęcia we wczesnym wspomaganiu prowadzone są w dwóch formach, jako:

 1. zajęcia indywidualne prowadzone z dziećmi do 3 roku życia
 2. zajęcia grupowe ( 2-3 dzieci) z dziećmi powyżej 3 roku życia.

Zajęcia mogą być prowadzone w obecności rodziców lub z ich udziałem.
W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to przede wszystkim:

 • pedagog specjalny, oligofrenopedagog
 • psycholog
 • logopeda.
 • rehabilitant ruchowy
 • oraz terapeuci zajęciowi

Zajęcia w ramach usprawniania dziecka prowadzone są różnymi metodami.
Należą do nich między innymi:

 • Ruch Rozwijający wg W. Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metody Knillów
 • Alternatywne metody komunikacji ( Bliss, fonogesty, piktogramy)
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia ruchowa N. Kepharta
 • praca indywidualna z dziećmi z zaburzeniami rozwoju,
 • surdopedagogika,
 • tyflopedagogika,
 • terapii z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji AAC
 • terapia zachowań,
 • terapii behawioralnej,
 • trening asertywności,
 • trening zastępowania agresji,
 • EEG Biofeedback
 • Terapia ruchowa (terapii SI, fizjoterapii, gimnastyki korekcyjnej)

 Zajęcia odbywają się w bogato wyposażonych salach w pomoce edukacyjne i rehabilitacyjne oraz w Sali Doświadczania Świata.
Im wcześniej kompleksowo oddziałujemy na dziecko, tym większe są jego szanse rozwojowe
Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do naszej placówki,  gdzie udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjęcia dzieci do oddziału wczesnego wspomagania.
Numery kontaktowe Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych 33 852 07 44
Małgorzata Niedoba 512 117 068

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU ODBYWAJA SIE RÓWNIEŻ W NOWO POWSTAŁYM Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Istebnej - Zaolziu

P1017112.JPG P1017118.JPG P1017120.JPG P1017682.JPG P1017684.JPG P1017695.JPG  

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »