„Umieć żyć, to najbardziej potrzebna umiejętność”

                                                                                              Oskar Wilde

 
     Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznympo ukończeniu gimnazjum. Przygotowuje uczniów do samodzielnego życia w społeczeństwie, podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej i prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.
 
     W procesie kształcenia realizowane są następujące zajęcia:
* funkcjonowanie osobiste i społeczne
* wychowanie fizyczne
* przysposobienie do pracy
* zajęcia kształtujące kreatywność
* zajęcia sportowe
* religia
 
      Uczniowie objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu: logopedii, terapii muzycznej, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej,Tomatisa, Biofeedbacka, technik multimedialnych oraz dogoterapii.
      W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem ich do samodzielnego życia i aktywności zawodowej, szkoła zapewnia uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych prowadzonych na terenie Mieszkania Treningowego.
      Zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy organizowane są zarówno poza szkołą jak i na jej terenie. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami, w których młodzież ma możliwość nabywania praktycznych umiejętności z zakresu: gospodarstwa domowego, sporządzania posiłków, dekoratorstwa, elementów szycia, stolarstwa, introligatorstwa i ogrodnictwa.
 
   Mieszkanie Treningowe
 
 

     Pracownie          


  GALERIA

 

 Zasady naboru do Szkoły Przysposabiającej do PracyZajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »