Branżowa Szkoła I stopnia
przyjmuje absolwentów gimnazjum  w zawodach:

 

  •        Kucharz: 3 lata,
  •         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 3 lata

 "Kucharz"

Głównym zadaniem kucharza jest sporządzanie różnych grup i asortymentów potraw, ciast, napojów i deserów według ustalonych norm i receptur gastronomicznych, z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń, w pomieszczeniach produkcyjnych otwartych i zamkniętych zakładów żywienia zbiorowego. Do obowiązków kucharza należy przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami podstawowych zagadnień higieny, wymaganych od osób zatrudnionych przy produkcji żywności. Jego zadaniem jest zabezpieczenie surowców i wyrobów przed zepsuciem, zapobieganie ich stratom oraz prawidłowe przechowywanie, magazynowanie artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych. Kucharz właściwie dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną surowców. Przygotowuje różnymi technikami i metodami potrawy z warzyw, owoców i grzybów, mleka i jego przetworów, jaj, mąki, mięsa zwierząt rzeźnych, przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb i potraw z podrobów; potrawy jarskie i wyroby garmażeryjne, zgodnie z zachowaniem zasady maksymalnego wykorzystania surowców. Ważną rolę spełnia umiejętność prawidłowego zestawiania posiłków i układania prostego menu oraz sporządzania w podstawowym zakresie kalkulacji potraw (dotyczy to zakładów małej gastronomii, w których przeważnie jedna lub dwie osoby wykonują wszystkie czynności). Do przygotowywania posiłków wykorzystuje różne narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców, aparaturę grzejną, aparaturę chłodniczą, maszyny do mycia naczyń. Utrzymuje je w czystości i prawidłowo konserwuje. Do czynności roboczych kucharza należy porcjowanie, dekorowanie, wykańczanie przygotowanych potraw oraz wydawanie wyrobów kulinarnych. Potrawy muszą być tak przygotowane by miały one oprócz dobrego smaku estetyczny i apetyczny wygląd. Kucharz wykonuje potrawy kuchni polskiej, kuchni regionalnych i kuchni innych narodów. Sporządza różnorodne potrawy, napoje i desery na przyjęcia okolicznościowe. Powinien również umieć przygotować podstawowy asortyment potraw dietetycznych oraz potrawy wegetariańskie. Istotną czynnością w pracy kucharza jest stosowanie zasad zabezpieczania, jakości zdrowotnej żywności, utrzymywanie na bieżąco czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i higienicznych oraz podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Kucharze zatrudniani są m.in. restauracjach, barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, kawiarniach, stołówkach, firmach cateringowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

"Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie"

       
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie może realizować zadania zawodowe związane z: wykańczaniem robót murarskich (budowanie ścianek działowych, wykonywanie obudowy, osadzanie drobnych elementów prefabrykowanych), kładzeniem tynków zwykłych i cienkowarstwowych, wykonywaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli, wykonywaniem podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli, malowaniem techniką emulsyjną, klejową i olejną. Technolog robót wykończeniowych pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, może także pracować na wysokości. Pracę wykonuje samodzielnie lub w małym zespole  Technolog robót wykończeniowych może być zatrudniony w: firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe, własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.

  

     Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania np. poprzez uczęszczanie na koła zainteresowań. Szkoła posiada nowo wyremontowaną salę technologii gastronomicznej, pracownię multimedialną, salę gimnastyczną, pracownię Arteterapii, salę gimnastyki korekcyjnej, sale dydaktyczne, świetlicę. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w tygodniowym rozkładzie godzin uczniowie mają między innymi takie zajęcia, jak:

  • Arteterapia,
  • Choreoterapia,
  • Techniki multimedialne,
  • Gimnastyka korekcyjna,
  • Logopedia
  • Zajęcia z Tomatisa i Biofeedbacka.

 

      Uczniowie Branżowe Szkoła I stopnia osiągają znaczące wyniki w wielu konkursach. Nasi wychowankowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w zawodach kulinarnych takich jak: Olimpiada jajcarska w Zakopanem, Konkurs karpia w Skoczowie, Konkurs na najlepsze beskidzkie krepliki, Konkursy kulinarne w Wiśle. Ponadto jest organizatorem wielu konkursów szkolnych np. „Aranżacja stołu okolicznościowego”, „Dekoracyjne składanie serwetek”, „Karta menu”, „Desery”.

 

     W Branżowej Szkole I stopnia działa kółko kulinarne „Szef kuchni poleca”, które zajmuje się m.in. przygotowaniem uczniów do konkursów kulinarnych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, rozwijaniem zainteresowań kulinarnych wychowanków, sporządzaniem potraw różnymi metodami i technikami produkcji oraz prezentowaniem wyrobów na konkursach kulinarnych. Ponadto ZPSWR działa KLUB AKTYWNEGO ABSOLWENTA, który umożliwia utrzymywanie, nawiązywanie i odnawianie kontaktów z absolwentami wszystkich kierunków, wymianę informacji o pracodawcach oraz ofertach pracy, wymianę informacji o usługach i produktach oferowanych przez firmy.

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »