GIMNAZJUM

   W gimnazjum poszerzamy wiedzę ogólną. Rozbudzając aspiracje edukacyjne przygotowujemy uczniów do aktywności zawodowej, adekwatnej do ich możliwości percepcyjnych, uzdolnień i osiągnięć.

W procesie edukacyjnym opracowujemy dla każdego ucznia Indywidualny Program  Edukacyjny, odpowiednio dostosowujemy programy nauczania, proponujemy ciekawą ofertę zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych.

 

Udzielamy każdemu potrzebującemu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomagamy w przełamywaniu barier i osiąganiu sukcesów na miarę swoich możliwości.

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »