PODSTAWOWE ULGI I UPRAWNIENIA

 

 

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności.

Ulgi w PKS i PKP

Wszystkie ulgi obowiązują tylko w 2 klasie pociągów, tylko w określonych kategoriach pociągów i w określonej komunikacji autobusowej oraz na podstawie określonych rodzajów biletów.
Do ulgowych przejazdów uprawnia odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły jest to legitymacja szkolna

Ulgi w komunikacji miejskiej

Prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów ustalają władze danego miasta - dlatego też w różnych miejscach Polski osoby niepełnosprawne mogą korzystać z innych zwolnień.

Niestosowanie się do wybranych znaków drogowych - karta parkingowa

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, mogą nie stosować się do poszczególnych, wybranych znaków drogowych, pod warunkiem posiadania karty parkingowej, wydanej przez Starostwo.

Ulgi telekomunikacyjne

Operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, stosownie do obowiązków nałożonych przez ustawę, oferują osobom niepełnosprawnym udogodnienia i ulgi w opłatach za usługi telekomunikacyjne. Informacje o szczegółach można uzyskać m.in. dzwoniąc na prowadzone przez operatorów infolinie.

Zwolnienie z opłat abonamentowych za radio i telewizję

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zwolnienie dotyczy ograniczonej grupy osób niepełnosprawnych. Nie posiada tej ulgi osoba niepełnosprawna, która zamieszkuje wspólnie z co najmniej dwiema osobami, które nie maja prawa do zwolnień.

Ulgi podatkowe

Osoba niepełnosprawna (lub utrzymująca osobę niepełnosprawną) może odliczyć niektóre wydatki od dochodu podlegającego opodatkowaniu: m. inn.: wydatki na przystosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup leków, koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym


Inne ulgi i uprawnienia

- Ulgowe bilety do muzeów dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
- Zwolnienia od niektórych opłat lokalnych np. od nieruchomości, posiadania psa itp.
- Ulgowe opłaty paszportowe

Pomoc i szczegółowe informacje dotyczące praw, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych można uzyskać między innymi w:
- Ośrodkach Pomocy Społecznej,
- Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
- stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych,
- na stronach internetowych:
    www.dzieci.org.pl
    www.niepelnosprawni.pl
    www.pfron.org.pl
    www.spes.org.pl
    www.pelnosprawniwpracy.pl
    www.pomocspoleczna.ngo.pl
    www.ipon.pl/prawo

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »