TERAPIA RUCHEM

    Ruch to najbardziej naturalna i podstawowa aktywność człowieka. Ruch służy poznawaniu samego siebie,  własnego ciała , otaczającej przestrzeni, służy nawiązywaniu kontaktu z innymi i porozumiewaniu się z nimi.  

   Zasadniczym celem terapii ruchem jest pobudzenie i usprawnianie aktywności ruchowej- usprawnianie dużej i małej motoryki, kształtowanie umiejętności wykonywania ruchów ukierunkowanych na poszukiwanie bodźców zmierzających do gromadzenia informacji w różnych sferach sensorycznych.

   Cele szczegółowe to dążenie do integracji czynności zmysłowo- ruchowo-czuciowych, kształtowanie poczucia własnego ciała i kontroli poruszania się, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, kształtowanie poczucia własnej siły, rozwijanie własnej aktywności, świadomości przestrzeni, dzielenia jej z innymi,  kształtowanie zaufania do drugiego człowieka i nawiązywanie z nim pozytywnych relacji.

   Powyższe cele realizujemy na naszych zajęciach z terapii ruchem. Realizujemy je poprzez zabawę, bo zabawa jest dziecku najbliższa. Ćwiczenia i zabawy ruchowe powodują, że dziecko zdobywa poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, zaufanie do drugiej osoby i nawiązuje pozytywne relacje z otaczającym je światem. 

   Naszym zajęciom towarzyszy uśmiech i radość, a tam, gdzie jest radość wszystko wydaje się... i jest prostsze! Każda aktywność, której towarzyszy śmiech i zadowolenie dziecka bardziej zbliża nas do wyznaczonych celów!


P1110277.JPG P1110284.JPG P1110289.JPG P1120393.JPG P1120403.JPG P1120406.JPG  

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »