Gimnastyka rehabilitacyjna

Pojęcie gimnastyka rehabilitacyjna jest bardzo upowszechnione, jednak treści w nim zawarte są różnie rozumiane i interpretowane. Specjalność ta w współczesnym ujęciu najczęściej rozumiana jest jako proces medyczno- społeczny, którego celem jest przywrócenie utraconych na skutek choroby funkcji narządów, układów lub całego ustroju.

U dzieci z wadami wrodzonymi i dysfunkcjami wcześnie nabytymi, dąży się do ukształtowania brakujących funkcji i wyrównywania opóźnień w rozwoju dziecka z tzw: ,,grupy ryzyka” od urodzenia do trzeciego (inni autorzy podają) szóstego roku życia oraz pomoc rodzinie tego dziecka w prawidłowym funkcjonowaniu.

           Najważniejszą drogą do osiągnięcia poprawy w zaburzeniach rozwoju psychoruchowego jest wcześnie rozpoczęte i systematyczne leczenie usprawniające.

Pozwala ono kształtować prawidłowy rozwój dziecka zanim rozwiną się i utrwalą nieprawidłowe wzorce postaw i ruchów, przykurcze oraz wtórne deformacje.

           Stosowane są różne formy rehabilitacji:

1. Kinezyterapia - to leczenie ruchem. Podstawą są ćwiczenia o charakterze leczniczym. Wykorzystujemy tu: 

  • ćwiczenia bierne,
  • ćwiczenia równoważne,
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe,
  • ćwiczenia specjalnych wzorców (metoda G.Domana, NDT Bobath).

Odpowiednio dobrane ćwiczenia mają na celu m.in.:

  • zwiększenie ruchów w stawach,
  • likwidację przykurczy,
  • zwiększenie siły i masy mięśniowej,
  • przywrócenie zdolności prawidłowego ich działania.

Wszystkie te ćwiczenia ruchowe możemy wykonywać indywidualnie lub grupowo.

2. Masaż leczniczy – jest przygotowaniem do ćwiczeń ruchowych i pomocą w rozwoju prawidłowego odczuwania własnego ciała.

  

GŁÓWNE CELE I ZADANIA GIMNASTYKI REHABILITACYJNEJ:

1.  Przywrócenie sprawności fizycznej.

2.  Przywracanie wiary we własne siły.

3.  Przywrócenie poczucia godności.

4.  Wzmocnienie siły mięśniowej.

5.  Eliminowanie przykurczy i ograniczeń w stawach.

6.  Poprawienie krążenia.

7.  Poprawa ogólnej sprawności motorycznej.

8.  Wzmacnianie mięśni posturalnych.

9.  Dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowe przenoszenie ciężaru ciała.

10.Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo- ruchowo- czuciowej.

11.Eliminowanie nieprawidłowych współ ruchów i ruchów mimowolnych utrudniających wykonywanie zamierzonych czynności.

12.Odczuwanie własnego ciała.

13.Zwiększenie pojemności życiowej płuc.

 METODY GIMNASTYKI REHABILITACYJNEJ:

 -NDT Bobath

-Vojty

-Peto

-Glena Domana

-SI (sensory integratino)

-Dogoterapia

-W. Sherbone

-M. Ch. Knill

  PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW:

•   Dobór metod ściśle dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci.

•   Dobór ćwiczeń dostosowany do wieku dzieci i jego jednostki chorobowej.

•   Zastosowanie urozmaiconych  form ćwiczeń, środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów.

•   Wyzwalanie radości dzieci w czasie zajęć.

•   Wytwarzanie miłej atmosfery podczas zajęć.


_A259628.JPG _A259629.JPG _A259631.JPG _A259634.JPG _A259636.JPG _A259638.JPG  

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »