Arteterapia

 
Pojęcie arteterapia składa się z dwóch słów - arte i terapia:
arte pochodzi od łacińskiego słowa ars – sztuka i oznacza wykonywanie czegoś po mistrzowsku, doskonale.
terapia (grec. therapeuein) oznacza  pielęgnowanie, opiekę nad kimś, troskę o kogoś, a w szerszym znaczeniu leczenie kogoś.
 
   Termin ten oznacza czynności związane z tworzeniem lub sam wynik twórczości do wzbogacenia własnej osobowości. Jest to doskonały sposób poznania siebie po przez szeroko rozumianą twórczość. Jest do metoda, która wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem, porażeniem mózgowym, ADHD czy inne. Stosowana jest jako jedna z metod dających uczucie odprężenia, uwolnienia od napięcia. Twórczość z wykorzystaniem technik takich jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika pozwala dzieciom i młodzieży na lepszą komunikację z otoczeniem, z samym sobą, dają poczucie bezpieczeństwa, pozwalają odreagować stres, rozwijają inteligencję, wyzwalają większą wrażliwość, przyczyniają się do zmiany niepożądanych zachowań, powodują większą otwartość i pogłębiają zaufanie do innych osób, a także pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości.
Podstawowe techniki stosowane w arteterapii poprzez sztukę to:
 • rysunek,
 • malowanie pędzlem i farbami,
 • lepienie w glinie, plastelinie, modelinie,
 • rzeźba,
 • ceramika,
 • tkanina artystyczna,
 • collage,
 • grafika,
 • decoupage,
 • fotografia
 • tkactwo i inne.
 
     Rysunek może być on wykonywany za pomocą różnych kredek, pasteli, ołówków czy węgla. Dzięki czemu umożliwia osiągnięcie ciekawych efektów takich jak: zarówno delikatnego szkicu jak i kolorowego obrazu czy  portretu. Malarstwo, w zależności od rodzaju używanych farb, np. plakatówek, olejnych, akryli, akwareli, farb do szkła pozwala na uzyskanie różnych faktur i innych ciekawych efektów na różnorodnych podłożach. Rzeźby z gliny, masy solnej, masy gipsowej czy papierowej, modelinie i plastelinie mogą być wykonane własnoręcznie, co wymaga dodatkowej pracy i umiejętności lub według wzorów i gotowych form. Każda praca jest indywidualnym dziełem artystycznym i daje radość tworzenia i ogladania.
 
    Zajęcia z arteterapii wzbogacają wrażliwość estetyczną dziecka, rozwijają jego zainteresowania, usprawniają zaburzoną motorykę oraz pozwalają na wykorzystanie sztuki w celach rewalidacyjnych i stymulujących rozwój ucznia. W podejmowanych działaniach mających na celu zmiany terapeutyczne daje się uczniom możliwość wyrażania  przeżyć, doświadczeń, emocji. Najważniejszą funkcją jaką pełnią zajęcia jest możliwość formułowania przez uczniów wypowiedzi w sposób niewerbalny. Zajęcia arteterapii – terapii przez sztukę, skierowane są do uczniów jako forma aktywizująca bez względu na poziom intelektualny i wiekowy. Mają na celu aktywizowanie ucznia przez budzenie zainteresowań wieloraką aktywnością i swobodę działania. Podczas zajęć uczniowie wykonują prace plastyczne stosując różnorodne techniki, min. malowanie pędzlem, palcami, rysowanie, lepienie z masy solnej, modelowanie, wycinanie, wydzieranie. Dzięki zajęciom z arteterapii uczeń rozwija swoje umiejętności plastyczne, zna różne materiały plastyczne i potrafi je wykorzystać w sposób twórczy, posiada umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu, posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych, a swoje myśli i emocje wyraża w sposób społecznie akceptowany.

1-20 | 21-23

DSC00744.JPG DSC00745.JPG DSC00746.JPG DSC00756.JPG DSC00759.JPG DSC01094.JPG DSC01100.JPG DSC01101.JPG DSC01102.JPG DSC01103.JPG DSC01106.JPG DSC01107.JPG DSC01108.JPG DSC01109.JPG DSC01110.JPG DSC01111.JPG DSC01112.JPG DSC01113.JPG DSC01114.JPG DSC01115.JPG  

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »