Rewalidacja – oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

W obecnych czasach rewalidacja w swym zakresie obejmuje szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej mających za cel przywrócenie w miarę możliwości jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Należy tu zróżnicować charakter oddziaływań skierowanych na osoby o niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej jak i uwzględnić ich wiek. Pewne procesy w strukturach korowych powstają jako składowa ciągu zdarzeń i oddziaływań środowiskowych jak i wychowawczych oraz emocjonalnych. W sytuacji, gdy minie już wiek, w którym te struktury w mózgu się powinny kształtować ich odtworzenie jest tylko fragmentaryczne mniej lub więcej.

Oto niektóre z metod stosowane w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo:

 • ośrodków pracy Marii GrzegorzewskiejZSI
 • wczesnej integracji społecznej Marii Montessori
 • ośrodków zainteresowań O. Declory
 • wpływu osobistego
 • rozwijające aktywność własną
 • dydaktyczne
 • relaksacyjne
 • komunikacji wspierającej i wspomagającej
 • czynnościowe
 • inne metody terapeutyczne

Formy postępowania wychowawczo-terapeutycznego w procesie rewalidacji upośledzonych umysłowo:

 • usprawnianie
 • korektura
 • kompensacja
 • indywidualizacja
 • profilaktyka
 • wspieranie i wspomaganie

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewalidacja

Metody wykorzystywane w naszej szkole w DODATKOWYM MENU po prawej.

Zajęcia specjalistycznei rewalidacyjne ZPSWR:

terapia neurologopedyczna, gimnastyka korekcyjna, terapia polisensoryczna, gimnastyka rehabilitacyjna, arteterapia, choreoterapia, dogoterapia, hipoterapia, rytmika, usprawnianie manualne, techniki multimedialne, biblioterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, socjoterapia, terapia metodą A. Tomatis i EEG  Biofeedback.

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »