"Złota Rybka"

    

 

Nasza Szkoła wzięła udział w projekcie „Złota Rybka 2011”. Zadaniem projektu jest wspieranie rozwoju psychofizycznego i sportowego dzieci z upośledzeniem umysłowym, zwiększanie sprawności lokomocyjnej i niwelowanie zaburzeń motoryki poprzez zajęcia w środowisku wodnym.

 

 

 

 Celem zadania jest niwelowanie zaburzeń motoryki i zwiększanie sprawności lokomocyjnej dzieci z upośledzeniem umysłowym. Pływanie jest jedną z najbardziej polecanych form rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, a specyfika środowiska wodnego pomaga całemu ciału nauczenia się nowych technik zręcznościowych, kształtujących określone cechy motoryczne. W środowisku wodnym niepełnosprawny organizm może wykonywać te czynności, które normalnie są niemożliwe do wykonania. Pływanie daje możliwości uczestnictwa w tej samej dyscyplinie sportowej, którą uprawiają osoby zdrowe co otwiera możliwości readaptacji społecznej. Zakładany cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: zmniejszenie uczucia lęku przed wodą, oswajanie się z wodą, kontrola równowagi i ruchów ciała w wodzie, poruszanie się w wodzie i nabycie elementarnych umiejętności jak zanurzanie głowy, wydech do wody, leżenie na plecach i brzuchu, podstawowe skoki, ruch nóg do stylu grzbietowego i stylu dowolnego (kraula). Zajęcia prowadzone będą przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do nauki pływania. Zwiększeniu ulegnie poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości. Zajęcia będą prowadzone w grupie, co sprzyjać będzie integracji z grupą rówieśniczą, a forma zabawowa tych zajęć ułatwi i przyspieszy osiągnięcie celu głównego zadania. Zajęcia w wodzie przynoszą ogromne korzyści, które obejmują wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, personalny, społeczny, poznawczy i językowy oraz mają na nie wpływ terapeutyczny.

 

 

 

Koordynatorem projektu jest mgr Jan Rajwa.

 

 

    Projekt realizowany od 16 lutego do 20 czerwca 2011 r na basenie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie.