„WESOŁA ZIMA” - warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe

Koordynator: Inga Dębska

Termin realizacji: 19.01 - 15.02.2-12 r.   
 
Projekt „WESOŁA ZIMA” był propozycja zorganizowania podczas ferii zimowych warsztatów wspomagających rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. Różnorodność form stosowanych podczas zajęć wpłynęło korzystnie na rozwój uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi. Dzieci i młodzież miały możliwość korzystania z następujących warsztatów:
- „Widzę i czuję ”
-  muzyczno- ruchowych
-  plastyczno- technicznych
-  z bajkoterapii i dramy
-  z wykorzystaniem technik multimedialnych
-  kulinarnych

     Zajęcia odbywały się w pierwszym tygodniu ferii zimowych na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  w Cieszynie.