Projekt współfinansowany ze środków Gminy Cieszyn
Celem głównym projektu jest zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, podczas którego realizowany będzie program edukacyjno – terapeutyczny, obejmujący korekcję deficytów poznawczych, sensoryzmów, wsparcie emocjonalne, uspołecznienie oraz usamodzielnienie (samoobsługa). Program będzie realizowany w miejscowości nadmorskiej, gdzie  10 osób będzie  mogła spędzać letni wypoczynek pod opieką opiekunów.
W ramach pobytu zaplanowano zajęcia integracyjne, sportowe, terapeutyczne, rewalidacyjne i rekreacyjne.  Większość zajęć będzie miała charakter grupowy. Terapia polisensoryczna będzie przeprowadzana indywidualnie według potrzeb. Duży nacisk położony zostanie na zwiększenie samodzielności uczestników, głównie w obszarze samoobsługi, a także na rozwijanie umiejętności społecznych, współdziałania w grupie.
Metody i formy pracy:
a) zajęcia socjoterapeutyczne
b) trening higieniczny
c) zajęcia polisensoryczne bazujące na metodzie Carla Delacato:
- odwrażliwiające
-uwrażliwiające
d) terapia taktylna (dotykiem)
-działania terapeutyczne z elementami terapii taktylnej Masgutowej
-masaże z elementami Shantala
e)zajęcia relaksacyjne według Jacobsona
 f)zajęcia sportowe:
  -zajęcia nad morzem, plaża, woda,
 - turnieje i rozgrywki sportowe,
  -wycieczki  piesze
  g) wyjazdy rekreacyjne,
  h)wieczorne ogniska i kominki,
 i)konkursy, gry i zabawy.