Program Pajacyk-zgodnie z kolejną umową pomiędzy naszą placówką a Polską Akcją Humanitarną.
     Fundacja włączyła naszą placówkę do programu Pajacyk, polegającego na całkowitym finansowaniu dożywiania dzieci w szkołach/świetlicach. W naszej szkole programem Pajacyk, podobnie jak w zeszłym objętych zostało 10 uczniów.
     Uczniowie podlegający programowi mają zapewniony codzienny ciepły posiłek, którym jest obiad składający się z całego zestawu.
     Całkowity koszt obiadów spożytych przez dzieci podlegających programowi jest obliczany każdego miesiąca i opłacany przez Fundacje.