„Napełniamy Talerzyk”

 

 

    Nasza szkoła bierze udział w Akcji pomocy żywnościowej organizowanej dla szkół podstawowych i gimnazjalnychw ramach programu „Podziel się posiłkiem” w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011. W ramach realizacji projektu uczniowie otrzymują darmowe posiłki (darmowe obiady) oraz organizowane jest śniadanie w szkole. Pomocą objęci są wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka.