„ JESIENNO – ZIMOWE IMPRESJE EDUKACYJNE” 
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w okresie od 20.09.2013 do 20.12.2013
Koordynator : Beata Widera - Brzóska
Polega na wdrażaniu programu wyrównywania szans edukacyjnych w oparciu o edukację artystyczną z elementami tradycji, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, autyzmem ich usprawnianiu w zakresie funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych w integracji z dziećmi szkół i przedszkoli w normie intelektualnej.
Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo w artystycznych zajęciach warsztatowych z twórcami, artystami, nauczycielami specjalistami, terapeutami przy współpracy ze studentami – wolontariuszami Wydziału Etnologii Uniwersytetu Śląskiego . Wykorzystywane będą niekonwencjonalne aktywizujące metody i formy pracy z uczniami . Realizacja zadania ma przygotować dzieci i młodzież do aktywnego podejmowania działań w integracji z rówieśnikami i samodzielności na miarę ich indywidualnych możliwości. Ma przyczynić się do współtworzenia, poprzez rzeczowe odwoływanie się do ich naturalnych potrzeb, ciekawości, chęci działania i wiary w własne umiejętności co pozwoli na podniesienie ich samooceny i poczucia własnej wartości. Ponadto poprzez wprowadzenie poznawczego waloru edukacyjnego opartego na bezpośrednim kontakcie z kulturą i sztuką z przełożeniem na zajęcia warsztatowe, w innowacyjny sposób prowadzone będzie usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych oraz społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Projekt zakłada organizację cyklu zajęć warsztatowych w trzech blokach tematycznych: artystycznym, muzycznym i kulinarnym w korelacji z zajęciami tematycznymi prowadzonymi w czasie zajęć edukacyjnych w klasie. Ponadto zajęcia będą prowadzone dla trzech grup wiekowych: przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej.  Poszczególne formy aktywności będą dostosowane do wieku dzieci i ich indywidualnych możliwości.                                                                                                                Dla urozmaicenia i pobudzenia aktywności dzieci i młodzieży wprowadzone zostaną elementy ekspresji ruchowej podczas zajęć z choreoterapii oraz warsztatów muzycznych. Udział w zajęciach ma dać szansę zabawy połączonej z nauką wszystkim uczestnikom. Wszelkie zaproponowane dzieciom zajęcia będą skoncentrowane będą na uczeniu ich wypełnienia czasu w sposób konstruktywny i wartościowy z wykorzystaniem elementów tradycji ( wskazując im możliwość wykorzystywania określonych zabaw, czy form aktywności także w czasie wolnym, poza szkołą). Poprzez realizację projektu chcemy wyeliminować u beneficjentów bierną postawę wyuczonej bezradności wobec ich losu, zachęcić i wzbudzić motywację do działania. Duży nacisk położony zostanie na zwiększenie samodzielności uczestników , głównie w obszarze rozwijania wyobraźni, kreatywności, kultywowania tradycji w odniesieniu do pór roku a także rozwijanie umiejętności społecznych i współdziałania w grupie.                                                                     
Realizacja zadania ma przygotować dzieci i młodzież do samodzielności na miarę ich indywidualnych możliwości. Ma przyczynić się do współtworzenia, poprzez rzeczowe odwoływanie się do ich naturalnych potrzeb, ciekawości, chęci działania i wiary w własne umiejętności co podnosi ich samoocenę i poczucie własnej wartości.
Podsumowaniem projektu będzie organizacja Konkursu na kartkę świąteczną z najpiękniejszymi życzeniami świątecznymi „po cieszyńsku pisane”  oraz świąteczne spotkanie integracyjne „ Przy goiczku zielonym” podczas którego przy akompaniamencie kolęd i pastorałek dzieci i młodzież będą stroić choinkę, w wykonane przez siebie podczas warsztatów ozdoby takie jak: pierniczki, kartki z życzeniami , ceramiczne gwiazdeczki.
Po zakończeniu projektu wszystkie wytwory dzieci będą wyeksponowane podczas dorocznej Wigilii Placówki, podczas której zostaną również zaprezentowane kolędy i pastorałki w aranżacjach wypracowanych podczas warsztatów artystycznych. Przygotowaniom towarzyszyć będzie wspólne śpiewanie kolęd, prezentacja wytworów muzycznych i teatralnych oraz galeria prac artystycznych.
Cykl spotkań i warsztatów tematycznych poprzedzone będą prelekcjami historyczno - etnologicznymi z wykorzystaniem technik multimedialnych. Podopieczni poznają tradycje i kulturalne dziedzictwo regionu Śląska Cieszyńskiego. Wieloaspektowa edukacja obejmować będzie obszar intelektualny, emocjonalny, duchowy a także artystyczny, przez co będzie miała praktyczny wymiar.
        foto - warsztaty „Jesienią drzewa się mienią” będą okazją do wykonywania artystycznych zdjęć ciekawych. Fotografia pokaże uczestnikom bogaty otaczający świat, aparat będzie ich specyficznym okiem, który wzbogaca umysł, bawi, uczy i zadziwia. Dla uczestników warsztatów, szczególnie dzieci z autyzmem, jest to fantastyczny sposób komunikacji i pozytywnego społecznego wzmocnienia. Uczestnicy w czasie projektu będą mogli uchwycić w kadrze wybrane drzewa ze zmieniającymi się jesienią kształtami i kolorami liści. Zdjęcia wykonywane systematycznie, sekwencjami pozwolą dostrzec upływający czas zmian w przyrodzie. Ciekawa będzie ich obróbka graficzna w wybranych programach grafiki komputerowej, np.: Adobe Photoshop, Corel Paint Shop. Podsumowaniem warsztatów będzie wystawa fotograficzna.
GALERIA
      warsztaty choreoterapeutyczne „Wytańczone w słońcu”, w ramach których podopieczni będą uczyli się wyrażania emocji i ekspresji w sposób niewerbalny. Warsztaty obejmować będą taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Uczestnicy na zajęciach doświadczą tańca spontanicznego, improwizacji ruchowej, improwizacji w kontakcie, tańców w kręgu, ćwiczeń relaksacyjnych, rozwiną koordynacji ciała do muzyki, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, rozwiną wyobraźnię i zmysł słuchania. Nadrzędnym celem zajęć jest sprawienie, by dzieci pokochały muzykę, by obcowanie z nią sprawiało im radość i by czerpały z tego jak najwięcej satysfakcji. Efektem prowadzonych warsztatów będzie spektakl taneczny zainspirowany urokami jesieni.
        warsztaty plastyczne – plener malarski „Pod kasztanami”. Działanie poprzedzać będzie wycieczka edukacyjna „Śladem Trzech Braci…” Uczestnicy zwiedzać będą najciekawsze miejsca w jesiennej szacie. Wycieczka zakończy się plenerem malarskim w Parku Kasztanowym, gdzie uczestnicy uwiecznią na swoich obrazach najbardziej urokliwe miejsca Cieszyna. Tam w harmonii z naturą, zainspirowani malowniczym jesiennym krajobrazem, uczestnicy pleneru doświadczą całego procesu tworzenia pejzaży. Plener malarski, jako pewien etap edukacji plastycznej, jest bardzo ważnym elementem w rozwoju artystycznym dzieci i młodzieży. Będzie okazją do kształcenia zmysłu obserwacji, wyczuli na klimat, nastrój i piękno krajobrazu. Bardzo ważnym aspektem uczestnictwa w plenerze będzie także możliwość skupienia się tylko na twórczej pracy, rozmowach o sztuce i wymianie doświadczeń warsztatowych. Podsumowaniem warsztatów będzie plenerowy wernisaż prac artystycznych.
 
       warsztaty witrażu i fuisingu „ Liście utkane słońcem”
Warsztaty pozwolą uczestnikom poznawać i wykonywać witraże z wykorzystaniem szkła artystycznego. Zajęcia będą obejmować projektowanie i wykonanie witraży z zastosowaniem różnych, prostych i bardziej skomplikowanych, technik witrażowych. Powstałe witraże będą piękną ozdobą kultywującą tradycje ludowego wzornictwa. Nowością będą warsztaty z zastosowaniem techniki fuisingu, polegającą na kontrolowanym kształtowaniu oraz barwieniu płaskiej tafli szkła w wysokiej temperaturze w piecu elektrycznym. Ta nowatorska technologia pozwoli uczestnikom na ciekawe możliwości wypowiedzi artystycznej indywidualne eksperymentowanie ze szkłem tworząc sztukę utkaną słońcem.
Głównym celami zajęć jest rozwijanie zainteresowań, stwarzanie możliwości wypowiedzi za pomocą różnorodnych nowatorskich w edukacji środków artystycznych, kształtowanie sprawności manualnych oraz wdrożenie do uczestnictwa i odbioru kultury. Tworząc witraże uczestnicy rozwijają własną wyobraźnię i pomysłowość, samodzielnie planują i realizują poszczególne etapy pracy, nabywają umiejętność radzenia sobie, dobierania właściwych narzędzi i materiałów do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Wykonane pracy artystyczne stworzą galerię promującą artystyczne walory jesieni.
warsztaty muzyczno-taneczne „Przedni grani i śpiewani” to cykl warsztatowych spotkań muzykoterapeutycznych z muzyką i elementami tańców regionalnych, kolęd i pastorałek prowadzonych przez muzyków kapeli góralskiej.W trakcie warsztatów uczestnicy na drodze gier i zabaw przekonają się, jak piękny i bogaty jest świat muzyki naszego regionu. Uczestnicy będą mogli poznać regionalne instrumenty muzyczne, melodie i pieśni charakterystyczne dla regionu. Dzieci będą mogły nauczyć się elementów tańców góralskich, będą mogli poznać regionalne pastorałki i kolędy oraz kolędy klasyczne, nauczyć się rozumieć muzykę i tworzyć ją, czyli wyrażać emocje za pomocą głosu – najlepiej dostępnego im instrumentu.
Eko - Warsztaty papieroplastyki „W stajence na sianie” to wspólne projektowanie i wykonanie z tektury, papieru i siana stajenki bożonarodzeniowej. Uczestnicy wykonają stajenkę z odpadowych tekturowych form, papierowych rolek, ścinek papieru itp. Prace plastyczne będą wykonane technikami łączonymi, z wykorzystaniem materiałów ekologicznych i naturalnych. Siano, jako materiał naturalny wypełni wnętrze stajenki i będzie podstawą do tworzenia elementów stajenki: drzewa, palmy, zwierzęta itp. Uczestnicy posiądą wiedzę o recyklingu i praktycznych możliwościach wykorzystania materiałów odpadowych, wtórnych. Edukacja przez tworzenie i zabawę zaciekawi i zainspiruje do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą i ludźmi.
 
      Warsztaty plastyczne – „Życzonka – pozdrowionka”
Spotkania warsztatowe w pracowni arteterapii, których celem będzie wykonanie tradycyjnych i kartek świątecznych i zawieszek do prezentów. Prace będą wykonane różnymi technikami, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i nowoczesnych narzędzi do scrapbookingu, decoupage, quilingu. Uczestnicy nauczą się nowych technik, samodzielnie wykonywać papierowe struktury i własnoręcznie go ozdabiać, posługiwania nowymi narzędziami i materiałami. Wykonanie oryginalnych kartek świątecznych pozwoli na wykorzystanie różnych materiałów: wstążek, guzików, suchych kwiatów, liści, ozdobnych pieczątek i innych łatwo dostępnych ekologicznych materiałów. Zajęcia rozpoczną się od projektowania ozdób, poprzez samodzielny wybór techniki i wykonanie, a zakończą kiermaszem i galerią wykonanych prac.
 Zajęcia te będą rozwijać wrażliwość artystyczną, doskonalić sprawność manualną i precyzję wykonywania prac, rozwijać samodzielność. 
Warsztaty ceramiczne „Gwiazdeczki, aniołeczki na ludowo” to cykliczne spotkania mające na celu stworzenie zimowych i świątecznych ozdób. Uczestnicy poznają tajniki sztuki ceramicznej, wykonają własnoręcznie wiszące ozdoby. Za pomocą form i szydełkowych koronek będą wykrawać i ozdabiać ceramiczne gwiazdki i aniołki. Kolorową angobą ozdobią ażurowe wzory i poszkliwią je. Wspólnie wykonane zostaną ozdoby choinkowe oraz świąteczne upominki, które będą formą promocji i zostaną podarowane gościom odwiedzającym placówkę.
Spotkania będą przyjazne, ciepłe, prace tworzone w miejscu pełnym radości i pozytywnych klimatów, wspomagających rozwój artystyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Wykonane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy prac podsumowującej realizowany program.
Celem Warsztatów jest rozwój kreatywności, budowanie poczucia własnej wartości, urealnianie własnych możliwości, rozwój koordynacji psychoruchowej, integracja, relaks, promowanie alternatywnych form wypoczynku, a także poznanie artystycznych tradycji i regionalnych motywów i trendów świątecznych.
     Warsztaty krawieckie „ Nitką babiego lata” to spotkania, w czasie których uczniowie będą mogli poznać elementy szycia patchworków, naszywania aplikacji, szycia ręcznego i maszynowego, wykonywania ściegów ozdobnych oraz elementów dziewiarstwa i własnoręcznie uszyć elementy stroju ludowego.
Uczestnicy będą mogli podjąć samodzielne próby tworzenia małych form kompozycji przestrzennych z tradycyjnych surowców włókienniczych i niekonwencjonalnych materiałów oraz poznać podstawowe sploty tkackie i dziewiarskie, jak i również wykonać „miękką biżuterię” bądź drobne przedmioty dekoracyjne.
Wszystkie realizacje stają się własnością uczestników naszych warsztatów artystycznych.
Celem warsztatów jest poszerzenie ogólnych wiadomości o sztukach pięknych oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań wynikających z obcowania z tkaniną unikatową. Są one także okazją do wzajemnej integracji i formą przyjemnego spędzenia wolnego czasu.
Uczestnicy wykonają ozdoby i przedmioty dekoracyjne : przytulanki, wiszące ozdoby oraz prace użyteczno- dekoracyjne na rzecz szkoły (serwetki, ściereczki, obrusiki,). Uszyte prace ozdobione zostaną naszywanymi świątecznymi aplikacjami, koronkami, guzikami, tasiemkami i koralikami. Będą stanowić ozdobę szkolnej świątecznej choinki. Wykonane prace prezentowane będą również na wystawie prac. 
GALERIA
      Warsztaty kulinarne „Świąteczne cudeńka” to warsztaty, podczas których uczestnicy poznają tradycyjną recepturę wypieku świątecznych ciasteczek i pierników oraz nauczą się ich ozdabiania. Warsztaty przeprowadzone w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej pozwolą uczestnikom poczuć się jak prawdziwy cukiernik, poszerzyć wiedzę o cukierniczych tradycjach regionu, przygotować słodkości i choinkowe ozdoby pod okiem doświadczonych instruktorów, w serdecznej atmosferze przygotowań do świąt.
Podsumowaniem warsztatów będzie przygotowanie wspólnego świątecznego spotkania, podczas którego wszyscy uczestnicy warsztatów wspólnie udekorują świąteczną choinkę własnoręcznie wykonanymi podczas realizacji projektu ozdobami. Przygotowaniom towarzyszyć będzie wspólne śpiewanie kolęd, prezentacja wytworów muzycznych i teatralnych oraz galeria prac artystycznych.
Realizacja wszystkich założonych zadań ukierunkowana jest na poznanie i uwrażliwianie uczniów na tradycje i zwyczaje naszego regionu, wzbudzanie szacunku do kultury i tradycji, wzmacnianie więzi międzyludzkich, wyrabianie poczucia estetyki, kształtowanie rozumienia pojęć związanych ze świętami, aktywizowanie do twórczego myślenia, wyrażania własnych emocji, wzbudzanie i kształtowanie wrażliwości muzycznej.    
Wszystkie działania ukierunkowane są na interdyscyplinarne poznanie i kreatywne działania uczniów w obszarach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.