„FERIE BEZ NUDY” - warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

      Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Cieszyna

Koordynator: Inga Dębska

Termin realizacji: 30.01 – 08.02.2012

„Ferie bez nudy” to propozycja na zimowy wypoczynek dla uczniów, która miała charakter warsztatów. Specyfika proponowanych warsztatów miała znaczący wpływ na rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością i autyzmem, rozwijała zainteresowania i zdolności uczniów oraz zapewniała zabawę, która bezpośrednio motywowała i pobudzała do aktywności własnej.
Celem zadania było wykształcenie i usprawnienie funkcjonowania dziecka w zakresie kształtowania funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wzmacnianie więzi z naturą i grupą rówieśniczą. W ramach podjętych działań realizowanych dla dzieci w okresie ferii przeprowadzono:
- warsztaty z bajkoterapii i dramy (5 osób)
- warsztaty „Poznaję świat zmysłami” (5 osób)
- warsztaty kulinarne (5 osób)
-warsztaty muzyczno- ruchowe (5 osób)
- warsztaty ekologiczne
-warsztaty z wykorzystaniem technik multimedialnych (5 osób)
-warsztaty plastyczno- techniczne (5 osób)
- spotkanie podsumowujące udział w projekcie