„Bądź gotowy dziś do drogi”Program profilaktyczno–terapeutyczny połączony z aktywnością ruchową oraz elementami bajkoterapii dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Cieszynie  realizowany podczas wypoczynku letniego nad morzem Bałtyckim. Celem głównym zadania jest objęcie wszystkich uczestników kolonii terapeutyczną ofertą programową, zapewnienie opieki, edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania w rodzinie, szkole i środowisku. Czas realizacji: 27.06. 2011 do 09.07.2011 r. Projekt dofinansowany przez Gminę Cieszyn na kwotę 10.000,00 zł.