NA MIEJSCA! GOTOWI! DO PRACY... START!

     W ramach realizacji projektu "Na miejsca! Gotowi! Do pracy... Start!" współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy mieli okazję wziąć udział w warsztatach komunikacyjno – lingwistycznych pt. "Gotowi do pracy"

            Podstawowym zadaniem warsztatów było przygotowanie uczniów do aktywnego poruszania się na rynku pracy. W czasie zajęć rozwijaliśmy intencję komunikacyjną oraz kształtowaliśmy umiejętności odpowiadania na pytania w sposób adekwatny, autoprezentacji, czy uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Dzięki warsztatom uczniowie mieli okazję poszerzyć zasób słów, konstrukcji gramatycznych ściśle związanych z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy. W czasie zajęć przeprowadzone zostały ćwiczenia usprawniające pozawerbalny aspekt komunikacji, taki jak utrzymywanie kontaktu wzrokowego, wykorzystanie gestykulacji i mimiki, dla osiągnięcia założonych celów. Poprzez działania rozwijające słownictwo, a także naukę stosowania w sposób prawidłowy zwrotów grzecznościowych, uczniowie mieli okazję przygotować się do pełnienia roli osoby poszukującej pracy. Ćwiczenia obejmowały także rozwijanie umiejętności inicjowania rozmowy w sprawie pracy, autoprezentacji oraz czynnego uczestnictwa w rozmowie w sprawie uzyskania konkretnej posady. Uczniowie zostali zaangażowani do uczestnictwa w scenkach tematycznych, związanych z przyjmowaniem roli petenta, aby powoli przełamywać swoje blokady komunikacyjne oraz zastosować zdobyte umiejętności najpierw w środowisku znanym sobie – w szkole wśród kolegów, by w następnym etapie móc prowadzić dialog także w innych miejscach, takich, jak np. potencjalne miejsce pracy czy też urząd pracy.
            Następnym etapem działań podjętych w związku z realizacją projektu były zajęcia praktyczne pt. "Dzień dobry, ja w sprawie pracy", podczas których odwiedziliśmy Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Ważnym aspektem zajęć praktycznych był fakt, iż dzięki uprzejmości Pani Kierownik uczniowie mieli realną okazję przebywać w Urzędzie Pracy, poznać strukturę i wygląd instytucji. Otrzymaliśmy także wykaz dokumentów, potrzebnych w urzędzie oraz pamiątkowe notesy i długopisy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
            Warsztaty oraz zajęcia w urzędzie były wspaniałą okazją do rozwiajania swoich umiejętności i kompetencji komunikacyjnych, a także przygotowania się do podjęcia pracy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, które z pewnością będą mile wspominać.
 
Justyna Kopiec
Anna Kozieł
Marta Gibała
GALERIA
Dodano dnia: 27.10.2018

wstecz

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »