Informacja o odwołanych zajęciach

 Cieszyn, 08.04.2019

 Szanowni Rodzice!
     W związku ze strajkiem nauczycieli  i z brakiem możliwości zapewnienia opieki, a tym samym bezpieczeństwa nad uczniami, zgodnie z § 18 ust.2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) i za zgodą organu prowadzącego informujemy, że szkoła odwołuje wszelkie zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia świetlicowe, wydawanie obiadów  od  dnia 09.04. 2019 r. do 12.04.2019 (szkoła będzie nieczynna).
     Egzaminy gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem i w wyznaczonych terminach.
    W przypadku odwołania strajku, szkoła będzie pracowała zgodnie z harmonogramem, o czym będziecie Państwo niezwłocznie poinformowani. 
 
Dyrekcja szkoły
 
Dodano dnia: 08.04.2019

wstecz

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »