Informacja o odwołanych zajęciach - aktualizacja!

SZANOWNI RODZICE                                        Cieszyn, dnia 12.04.2019 r.

     W związku ze strajkiem nauczycieli i z brakiem możliwości zapewnienia opieki, a tym samym bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) i za zgodą organu prowadzącego informujemy, że szkoła odwołuje wszelkie zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze, zajęcia świetlicowe, wydawanie obiadów od dnia 15.04.2019 r. do dnia 17.04.2019 r.


( SZKOŁA BĘDZIE NIECZYNNA)


     Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem i w wyznaczonych terminach. W przypadku odwołania strajku, szkoła będzie pracowała zgodnie z harmonogramem, o czym będziecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Dyrekcja szkoły

 

Dodano dnia: 12.04.2019

wstecz

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »