Autyzm to taki inny sposób bycia. Zaakceptuj nas, takimi, jakimi jesteśmy.

     Od czterech lat Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci" i Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie przy wsparciu Urzędu Miasta Cieszyna realizuje projekt „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”, tworząc tym samym swoistą przestrzeń do debaty publicznej i edukacji na temat autyzmu. Założeniem projektu jest szerzenie wiedzy na temat spektrum autyzmu i zaburzeń z niego wynikających. Celem działania jest wzrost świadomości społecznej w zakresie rozumienia potrzeb i zachowań osób z autyzmem a także budowanie społecznej akceptacji, tolerancji dla inności. Z roku na rok w ramach projektu poszerza się też grupa społeczna wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

     Istotnym celem projektu jest ukazanie działań na rzecz osób ze spektrum autyzmu w sposób jak najbardziej praktyczny. W ramach projektu rokrocznie realizowane są w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Cieszyna. Realizowane są także konkursy plastyczne. Staramy się aby wyrównywanie szans w środowisku lokalnym nie było tylko pustym sloganem, ale żeby już od najmłodszych lat dzieci, rodzice i cała społeczność lokalna wiedziała, że potrzeby każdego człowieka są jednakowo ważne i że autyści nie powinni stanowić wyjątku. Dzięki projektowi możemy wprost przekazać ludziom , o co chodzi z zaburzeniami u osób z autyzmem.” 
 
      W tym roku w ramach projektu „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” w dniu 5.04.2018r. (piątek) pod patronatem Pani Burmistrz Miasta Cieszyn Gabrieli Staszkiewicz , Starosty Powiatu Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka oraz Dziekana Wydziału WOEiN Zenona Gajdzicy odbył się happening na cieszyńskim rynku. W trakcie tegorocznej imprezy podsumowującej projekt , zaplanowano wiele niespodzianek. Odbyły się edukacyjne warsztaty sensoryczne dla dzieci – uświadamiające sposób odbioru i odczuwania świata przez osoby z autyzmem. Dorośli mieszkańcy Cieszyna mogli uzyskać informację na temat autyzmu. Każdy uczestnik mógł zostawić swój symboliczny ślad na znak sympatii i wsparcia  osób z ASD odbijając dłoń na sercu. Dzieci wzięły udział w zabawach muzyczno – ruchowych- z kolorem niebieskim w tle. Było też coś dla łasuchów i zwolenników słodkości- niebieska wata cukrowa i krówki popcorn. Było niebiesko i działo się. Wszędzie widać było niebieskie balony z logo akcji. Na koniec wraz z Fundacją Słoneczna Kraina Dzieciom stworzyliśmy wielkie serce z uczestników i oglądaliśmy wypuszczane w powietrze balony. Cieszyn zapalił się na niebiesko i celebrował jednym głosem, że odmienność autystycznego świata można zaakceptować, polubić, bo dzięki niej świat jest piękniejszy. I ta odmienność daje nam radość i motywację do działań, kreowania swojej osobowości i tworzenia relacji, nie zawsze łatwych , ale i często - bezcennych.
 GALERIA HAPPENING
GALERIA ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO
Dodano dnia: 04.06.2019

wstecz

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »