ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH

W CIESZYNIE

obejmuje swoimi działaniami edukacyjno – wychowawczymi, rewalidacyjnymi i rehabilitacyjnymi  :

 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,   znacznym i głębokim;
 • dzieci i młodzież z autyzmem oraz sprzężeniami

Daje im szansę rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości już od najmłodszych lat życia . Pozwala uzyskać wykształcenie i zdobyć kwalifikacje zawodowe.

UCZYMY…

POMAGAMY…

USPRAWNIAMY…

W skład Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych wchodzą:

 • Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy
 • Zespoły Wczesnego Wspomagania, organizowane dla dzieci w celu  stymulowania rozwoju  z różnego rodzaju niepełnosprawnościami od pierwszego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • Szkoła Podstawowa nr 8
 • Gimnazjum nr 4
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5  w zawodach:           

                         - kucharz
                               - malarz-tapeciarz
                               - cukiernik
                               - piekarz
                               -
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
                               - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z  niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami
 • Internat 

 

Dbając o wszechstronny rozwój ucznia, zapewniamy szeroką gamę zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych , których głównym celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji i ich kompensacja. Specjalistycznymi formami rewalidacji uczniowie naszej placówki objęci są w trakcie całego cyklu kształcenia. Prowadzone są one przez nauczycieli specjalistów: pedagog, psycholog, logopedzi, nauczyciele terapii pedagogicznej i nauczyciele gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, specjaliści rehabilitacji ruchowej, muzykoterapeuci i inni zgodnie z kwalifikacjami.

 

Należą do nich:

 • terapia metodą EEG Biofeedbeck i Tomatis, 
 • terapia logopedyczna
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
 • gimnastyka rehabilitacyjna
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia wyrównawcze,
 • socjoterapia 
 • artetarapia, 
 • terapia masami bezkształtnymi
 • choreoterapia, 
 • muzykoterapia
 • terapia manualna – usprawnianie manualne
 • zajęcia obejmujące techniki multimedialne
 • biblioterapia
 • bajkoterapia
 • zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • zajęcia metodą Knilla
 • terapia ruchowa N. Kepharta
 • elementy integracji sensorycznej
 • terapia polisensoryczna
 • dogoterapia
 • hipoterapia

Zapewniamy również stałą opiekę i wsparcie podopiecznym i rodzicom  pedagoga i psychologa.

  

W skład bazy lokalowej ZPSWR wchodzą:

 • gabinet terapii prowadzonej metodami  EEG Biofeedbeck i Tomatis
 • salę rehabilitacyjną i SI,
 • salę gimnastyczną,
 • salę gimnastyki korekcyjnej,
 • pracownię technologii gastronomicznej,
 • gabinety logopedyczne,
 • pracownię językową
 • klasopracownie
 • pracownie multimedialne z tablicą interaktywną
 • pracownię arteterapii,
 • pracownię dekoratorstwa i witrażu,
 • pracownię poligraficzną
 • pracownię stolarstwa,
 • pracownię krawiecką
 • świetlicę z kącikiem zabaw,
 • salę doświadczeń świata,
 • ogródek szkolny,
 • plac zabaw

Młodzież ponadto uczestniczy w zajęciach uspołeczniających, kształtujących samoobsługę i kreatywność w mieszkaniu treningowym, uczestniczy w organizacji bankietów oraz rozwija własną przedsiębiorczość prowadząc kawiarenkę „Pod tęczą” na terenie szkoły.

ODKRYWAMY…

ĆWICZYMY…

DBAMY…

Placówka zapewnia dzieciom i mlodzieży:

 • zajęcia na świetlicy szkolnej do godz 17.00
 • zajęcia w bibliotece szkolnej
 • pyszne obiady w  stołówce przyszkolnej, nieodpłatnie II śniadania i mleko a dla podopiecznych korzystających z internatu całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego menu w przypadku dzieci z koniecznością utrzymania diety, w której wydawane są trzy posiłki dziennie
 • szkolnego busa do przewozu uczniów.

Umożliwiamy wszystkim uczniom udział w różnorodnych formach zajęć takich jak:

wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, zielone szkoły, zajęcia na basenie, udział w konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i turniejach sportowych.

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE
LATA 2011 – 2016

INFORMACJA I DOKUMENTY

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »