,,Zobaczyć piękno”


W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła realizację innowacja pedagogiczna „zobaczyć piękno„ zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach opracowana przez P. Agnieszkę Kozyra i P. Beatę Widera – Brzóska na terenie przyszkolnego internatu Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczych.


Program koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem ważnych z punktu widzenia jego prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i szkolnym. Szczególny nacisk kładzie się na zwiększanie umiejętności społecznych a w szczególności dbania o wygląd zewnętrzy, higienę osobistą i promocję zdrowia.


Realizacja zakłada 10 spotkań zorganizowanych przy współudziale zaproszonych specjalistów w godzinach popołudniowych bloku aktywizującego.

PROGRAM ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE BLOKI SPOTKAŃ ZE SPECJALISTAMI


WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK
SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ ŚRODOWISKOWĄ
„HIGIENA OSOBISTA”

LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2011
SPOTKANIE Z KOSMETYCZKĄ
„KOSMETYCZNE WSKAZÓWKI”

STYCZEŃ, LUTY 2012
SPOTKANIE Z FRYZJEREM
„GŁOWA DO GÓRY”

MARZEC, KWIECIEŃ 2012
SPOTKANIE ZE STYLISTĄ
„METAMORFOZY”

MAJ, CZERWIEC 2012
SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ
„DLA CIAŁA I DLA DUSZY”

W miesiącu wrześniu i październiku uczniowie brali udział w spotkaniu z zaproszoną pielęgniarką gdzie wspólnie z prowadzącymi w formie warsztatów treningowych omawiali higienę osobistą, higienę okresu dojrzewania i ….zadawali mnóstwo pytań… a na koniec, test na mycie ząbków już niedługo… „kosmetyczne wskazówki”

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »