"Magiczny relaks"

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczych wdrożono do realizacji zajęcia z zakresu ekspresji artystycznej i relaksacji dla uczniów objętych opieką przyszkolnego internatu w ramach popołudniowego bloku aktywizującego. Zajęcia realizowane są w ramach zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach innowacji pedagogicznej „MAGICZNY RELAKS” opracowanej przez wychowawców internatu Katarzynę Sienko i BeatęWidera – Brzóska.

Wdrożenie całościowej innowacji wzbogaca ofertę zajęć programowych dla dzieci i młodzieży na terenie internatu przyszkolnego. W swoim założeniu program zapobiega zachowaniom agresywnym, wspiera dzieci, nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości dziecka tak, aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach, zwiększało umiejętności wyrażania opinii, uczuć i samego siebie, nabywało umiejętność odprężania się i wyciszania.

Zajęcia realizowane są w następujących blokach tematycznych:
 

  1. Ciekawe drzewo.
  2. Wieje, wieje wiatr, zrywa liście z drzew.
  3. Jesienne niebo.
  4. Pada, pada śnieg.
  5. Wiosną…
  6. dla mamy…
  7. Co piszczy w trawie?
  8. Kolorowe motyle – moje uczucia.
  9. Przygoda moich marzeń.
  10. Podsumowanie zajęć – spotkanie integracyjne.


W miesiącu wrześniu i październiku „ ekpresja ciała i duszy” poświęcona była drzewom i jesiennym impresjom...do zajęć wykorzystywano różnorodne techniki plastyczne i relaksacyjne(Schultz, Jacobson) z użyciem szarf akrobatycznych, chusty animacyjnej i muzyki.

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »