„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek” (Platon)

 

Drogi Rodzicu!!!

Jeżeli masz dylemat odnośnie wyboru najlepszej szkoły dla Twojego niepełnosprawnego dziecka - czekamy właśnie na Ciebie!!!! Przyjdź, zobacz, przekonaj się sam! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty szkoły, programu zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych . Zapraszamy na zajęcia otwarte! 

Drodzy Rodzice pomożemy dokonać  najlepszego dla Waszego dziecka wyboru!

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH

W CIESZYNIE obejmuje swoimi działaniami edukacyjno – wychowawczymi, rewalidacyjnymi i rehabilitacyjnymi :

  • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim; 
  • dzieci i młodzież z autyzmem oraz sprzężeniami

Daje im szansę rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości już od najmłodszych lat życia . Pozwala uzyskać wykształcenie i zdobyć kwalifikacje zawodowe. W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby i możliwości wychowanków. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy indywidualizację procesu kształcenia oraz pracę w małych kameralnych zespołach dostosowanych do niepełnosprawności ucznia.

Zapraszamy na zajęcia otwarte do:

  • Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego 
  • Zespołów Wczesnego Wspomagania, organizowanych dla dzieci w celu stymulowania rozwoju z różnego rodzaju niepełnosprawnościami od pierwszego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole, 
  • Szkoły Podstawowej nr 8 
  • Gimnazjum nr 4 
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 ksztalcącej w zawodach:    

-kucharz 

- malarz-tapeciarz

- cukiernik

- piekarz

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

  •  Szkoła Przysposabiająca do Pracy Szkoła zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony. Uczniowie w ramach przysposobienia do pracy mają możliwość przećwiczenia nabytych umiejętności w placówce i zakładach pracy.
  • Internat, który zapewniaja wychowankom całodobową opiekę wychowawczą, w ramach której organizuje:zajęcia wychowawczo – opiekuńcze;zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne; kameralne grupy dostosowane do niepełnosprawności uczniów oraz dostosowane warunki lokalowe

Oferujemy szeroką gamę zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych w zakresie: 

terapia metodą EEG Biofeedbeck i Tomatisa, artetarapia, choreoterapia, terapia manualna, 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, zajęcia obejmujące techniki multimedialne elementy integracji polisensorycznej gimnastyka rehabilitacyjna

zajęcia prowadzone są przez wysokowykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Placówka wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt terapeutyczny, które umożliwiają jak najpełniej realizować  zadania edukacyjne. Oferujemy profesjonalnie wyposażone gabinety do terapii i rewalidacji. Zapewniamy ponadto: przyjazne środowisko szkolne, akceptujące w pełni niepełnosprawność dzieci, bezpłatne podręczniki i inne materiały edukacyjne, bezpłatny dowóz do szkoły,zajęcia świetlicowe i dożywianie

Umożliwiamy wszystkim uczniom udział w różnorodnych formach zajęć takich jak:

wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, zielone szkoły, zajęcia na basenie, udział w konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i turniejach sportowych.

Zainteresowanych rodziców których dzieci posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, serdecznie zapraszamy do naszej placówki, gdzie udzielimy  szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjęcia dzieci na rok szkolny 2015/2016. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.zpswr.cieszyn.pl telefon kontaktowy 33 852 07 44

 

Dokumenty:

Statut

Szkolne zestawy podręczników

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZPSWR w Cieszynie na lata 2011-2016

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »