ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH

w Cieszynie


daje dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz sprzężeniami szansę rozwoju na miarę indywidualnych możliwości, wykształcenia oraz możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych.


W skład ZPSWR wchodzą:

 • Zespoły Wczesnego Wspomagania, dla dzieci od pierwszego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • Szkoła Podstawowa nr 8
 • Gimnazjum nr 4
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w zawodach:
 • kucharz małej gastronomii
 • malarz-tapeciarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • technolog robót wykończeniowych
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Szkoła Przyspasabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami,
 • ORW Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach oraz prowadzenie specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb wychowanków zajęć w zakresie terapii psychologicznej, rewalidacji ruchowej i rekreacji w wymiarze 8 godzin dziennie.
 • Internat


Oferujemy szeroką gamę zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych w zakresie:
 

 • terapia metodą EEG Biofeedbeck i Tomatisa,
 • artetarapia,
 • choreoterapia,
 • terapia manualna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • zajęcia obejmujące techniki multimedialne
 • elementy integracji polisensorycznej
 • gimnastyka rehabilitacyjna


Szeroki wachlarz zajęć rewalidacyjnych daje możliwość wielofunkcyjnego usprawniania ucznia oraz możliwość dostosowania do indywidualnych psychofizycznych potrzeb ucznia.


ZPSWR posiada:

 • gabinet terapii prowadzonej metodami EEG Biofeedbecku i Tomatisa,
 • salę rehabilitacyjną,
 • salę gimnastyczną,
 • salę gimnastyki korekcyjnej,
 • pracownię technologii gastronomicznej,
 • gabinety logopedyczne,
 • pracownię multimedialną,
 • pracownię arteterapii,
 • pracownię dekoratorstwa,
 • pracownię stolarstwa,
 • świetlicę z kącikiem zabaw,
 • salą doświadczeń świata,
 • ogródek szkolny,
 • własnego 8 osobowego busa do przewozu uczniów.


ZPSWR zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która tworzy odpowiednie warunki wychowawcze, zdrowotne i materialne dla wszechstronnego rozwoju wychowanków,
 • opiekę i pomoc pedagoga i psychologa,
 • świętlicę szkolną,
 • naukę języka angielskiego.

W ZPSWR chcemy:

 • wspólnie z rodzicami w atmosferze ciepła i akceptacji zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój,
 • jak najlepiej przygotować wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem oraz podjęcia pracy zawodowej.


Przy ZPSWR działa Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży "Nasze dzieci", ktorego celem jest pozyskiwanie środków na rzecz szkoły.

 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »