<<< Cofnij

W sali nr 101b uczą się uczniowie klasy I A z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i autyzmem. Uczniowie realizują program nauczania dla klasy pierwszej dostosowany do ich indywidualnych predyspozycji. Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu najbliższego im środowiska , wkraczają w świat liter i liczb, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych. Rozwijają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, poznają świat poprzez bezpośrednią obserwację i praktyczne doświadczenia. Zajęcia plastyczne rozwijają ich kreatywność i myślenie, a zajęcia muzyczne kształtują wrażliwość na otaczające dźwięki. Nauka w połączeniu z zabawą sprawia uczniom najwięcej radości.

 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »