<<< Cofnij

W tej sali uczy się pięcioro uczniów w klasie I, II i III szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie objęci są specjalnym trybem nauczania ze względu na różnego typu niepełnosprawności. Najczęstszą formą zajęć jest nauczanie zintegrowane, które w swojej nazwie kryje elementy nauki czytania i pisania, liczenia oraz poznawania i radzenia sobie w najbliższym środowisku. W tej klasie dzieci również bawią się, tańczą, biorą udział w wszelakich zajęcia plastyczno-technicznych oraz muzyczno-ruchowych. Zajęcia z dziećmi prowadzone są różnymi metodami: Metoda Dobrego Startu, Program Aktywności Knill, elementy ćwiczeń i zabaw wg Sherborn i wiele, wiele innych. Zapraszamy do naszej klasy!!

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »