<<< Cofnij

W klasie lekcyjnej 107 znajduje się oddział edukacyjno – terapeutyczny, w którym realizowane jest nauczanie zintegrowane z uczniami klasy IB, oraz prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Sala jest odpowiednio dostosowana i wyposażona do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć, które prowadzone są wg indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Znajduje się tutaj miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych takich jak; nauka pisania, czytania, liczenia, oraz wykonywania prac plastycznych różnorodnymi technikami. Nauka ta poparta jest wykorzystywaniem nowoczesnych metod i form pracy ,oraz odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych w które wyposażona jest klasa. W sali znajduje się także, bezpieczny kącik w którym prowadzone są zajęcia o charakterze relaksacyjno – energetyzującym np. metodą W.Sherborne, Paula Denisona oraz zajęcia wielozmysłowej stymulacji ; węchu, smaku , wzroku, słuchu , dotyku , np. metodą masaży Shantala, terapii taktylnej , oraz porannego kręgu Wg Jacka Kielina.

 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »