Klasy przysposabiania do pracy

 W salach realizowane są nastepujące zajecia :

  • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
  • zajęcia kształcące kreatywność,
  • zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia przysposabiające do pracy, w ramach których uczniowie  zdobywają wiedzę i umiejętności   praktyczne, które mają im umożliwić  prowadzenie gospodarstwa domowego, sporządzanie posiłków

<<< Cofnij

 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »