W ZPSWR posiadamy następujące sale i klaso-pracownie:

Parter
Mieszkanie treningowe nr 2  
Sala kształcenia zintegrowanego nr 3  
Sala Gimnastyczna nr 6  
Sala Rehabilitacyjna nr 7 Zobacz >>>
Zespół edukacyjno terapeutyczny nr 8 Zobacz >>>
Zespół edukacyjno terapeutyczny nr 9  Zobacz >>>
Stołówka szkolna (centrum konferencyjne)  
Zespół edukacyjno-terapeutyczny sala nr 17  zobacz >>>
Sala Kształcenia zintegrowanego nr 18  
I Piętro
Zespół edukacyjno terapeutyczny nr 101a  Zobacz >>>
Zespół edukacyjno terapeutyczny nr 101b  Zobacz >>>
Klasopracownia biologiczna nr 102a Zobacz >>>
Zespół edukacyjno-terapeutyczny sala nr 102b  zobacz >>>
Pracownia Multimedialna 103 a Zobacz >>>
Sala polonistyczna nr 103b  zobacz >>>
Zespół edukacyjno terapeutyczny nr 107  Zobacz >>>
Klaso-pracownia ogólna nr 114  
Klaso-pracownia języka angielskiego nr 115 Zobacz >>>
Klaso-pracownia ogólna nr 116  
Klaso-pracownia ogólna nr 119 Zobacz >>>
II Piętro
Sala doświadczania świata nr 213  
Sala Gimnastyki Korekcyjnej 216 Zobacz >>>
Sala zajęć edukacyjno-rehabilitacyjnych nr 219 ORW Zobacz >>>
Sala zajęć rehabilitacyjno - wychowawczych nr 218 ORW Zobacz >>>
Klaso-pracownie przysposobienia do pracy nr 217 a i b Zobacz >>>

 

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »