W ZPSWR posiadamy gabinety terapii :

Gabinet Logopedyczny nr 4 Zobacz >>>
Sala zajęć Logopedycznych nr 16 Zobacz >>>
Gabinet zajęć Tomatisa nr 19 Zobacz >>>
Gabinet zajęć EEG Biofeedback nr 20 Zobacz >>>
Gabinet Pedagoga szkolnego nr 107 Zobacz >>>
Gabinet Psychologa szkolnego nr 109 Zobacz >>>

Zajęcia usprawniające

Rewalidacja - zajęcia usprawniające.

czytaj więcej »